RU
EN


Goodbye, boys / Podolsk cadets

The war is near. The last days of the peace. Sasha Voronov comes to enter the Artillery School. Fifth October German troops gets near the Moscow. Cadets must at all costs hold the Nazis.

services

Sound recording and edit, colorcorrection, VFX

credits

Director

Sergey Krutin

Producer

Lyudmila Khudorozhko

Actors

Vladimir Vdovichenkov

Mariya Shukshina

Andrey Sokolov

Yelena Ksenofontova

Artur Vakha

Anatoliy Kot

Yekaterina Volkova

Aleksandr Naumov

Vyacheslav Manucharov

Valeriy Shvets

credits postmodern

Post-production producer

Natalia Artyuhova

Editing director

Viktor Onysko

Sound toning director

Malienko Anna

Synchronous noise

Tarasyuk Sergey

Tarasyuk Oksana

Color Correction

Alexander Stepanov

Valera Kolesnik

Video engineer

Andrey Dovgiy

VFX Producer

Igor Klimovskiy

VFX Supervisor

Yevgeniy Yakovchenko
< previous project next project >
2012-2019 © Postmodern LLC